A bethleni konszolidáció: a politikai konszolidáció

Timeline created by Berényi Mónika
In History
 • A világháború utáni helyzet

  A világháború utáni helyzet
  • a gazdasági és a politikai élet mély válságba került
  • okok: a háború, a Monarchia felbomlása, a forradalmak és a román megszállás
  • A Monarchia felbomlásának következményei • gazdasági:
  • piacvesztés, a tőke-és a munkaerőáramlás megszűnése, a gazdasági kapcsolatok szétszakítása • Politikai:
  • a szélsőséges erők térnyerése
 • A Horthy -korszak

  A Horthy -korszak
  • 1920. Nemzetgyűlés: királyság (államforma)
  • Horthy Miklós: kormányzó – korlátozott királyi hatalom
  • tekintélyelvű, korlátozott parlamentáris rendszer
  • a választási rendszer célja: kormánypárti többség
  • Horthy Miklós: döntő befolyás
  • nem diktatúra, mert:
  • parlamenti ellenzék
  • szabad sajtó
  • korlátozásokkal, de érvényesültek az emberi jogok
  • a kor ideológiája a keresztény-nemzeti eszme:
  • Revízió
  • Liberalizmus és zsidó-ellenesség
  • a történelmi középosztály szerepének növelésa
 • Teleki Pál intézkedései

  Teleki Pál intézkedései
  • liberális-konzervatív erdélyi arisztokrata
  • Bécs: az ABC vezetője Bethlen István mellett
  Belpolitikai:
  • a jobboldali szélsőségesek felszámolása:
  • 1920. Somogyi Béla és Bacsó Béla meggyilkolása
  • a különítmények felszámolása karhatalommal
  Gazdasági:
  • 1920: földreform Nagyatádi Szabó István – cél: minél több ember földhöz juttatása
  • félmillió igénylő, a családtagokkal együtt kétmillió
  • életképtelen törpebirtokok
  • de: negyedmilló embernek házhely
  • a nagybirtokrendszer érintetlen marad
 • Numerus Clausus

  Numerus Clausus
  • a zsidóságnak a felsőoktatásban való részvételét korlátozó törvény – Európában az első antiszemita jellegű törvény!
  • a felvehető hallgatók száma legyen arányos az egyes "népfajok" és nemzetiségiek arányával
  • a kiadás oka:
  • a 400 000 repatriált zömében értelmiségi, alkalmazotti
  • "őrségváltás" követelése: keresztény, nemzeti értemiség a zsidó értelmiség helyett
  • az értelmiségiek körében a zsidóság a számarányát meghaladó mértékben volt jelen
  • forradalmak vezetői között is sok zsidó volt
 • Az állami és a társadalmi rend védelméről szóló törvény

  Az állami és a társadalmi rend védelméről szóló törvény
  • A jobboldali szélsőségek felszámolása után
  • a kommunista párt betiltása: Az állami és a társadalmi rend védelméről szóló törvény elfogadása
  • ez: alkalmat ad a kommunista szervezkedés felszámolására!
 • A második királypuccs és a Bethlen-Peyer paktum

  A második királypuccs és a Bethlen-Peyer paktum
  • IV. Károly kísérete a főváros felé a különítményesek
  • A nagyhatalmak tiltakozása
  • Kisantant: részleges mozgósítás
  • „Budaörsi csata”
  • november: a Habsburg-ház trónfosztása
  • december: Bethlen-Peyer paktum: megegyezés az MSZDP-vel:
  • a párt és a szakszervezetek működhetnek
  • nincs sztrájk és szervezkedés a közalkalmazottak, vasutasok, postások és földművesek körében.
  • Bethlen célja a háború előtti vezető rétegek uralmának biztosítása
  • a kormánypárti többség biztosítása a parlamentben
 • Az egységes kormányzópárt megteremtése

  Az egységes kormányzópárt megteremtése
  • Bethlen belép a Kisgazdapártba
  • az Egységes Párt megalakítása
  • új választójogi törvény, rendeleti úton: nyílt szavazás - kivétel Budapest és néhány nagyváros
  • magas cenzus
  • biztosítja a kormánypárt többségét
  • 1923. a szélsőjobb kiszorítása (Gömbös)
  • 1927. felsőház
  • a nagybirtokosság, a nagypolgárság, az középbirtokosság, a felső katonai és államhivatalnoki csoportok kompromisszuma
  • korlátozott parlamentarizmus: a polgári demokraták és a szociáldemokraták szerepe jelentéktelen
 • Period: to

  Teleki Pál miniszterelnöksége

  • bukásának oka:
  • 1921. március 26. IV. Károly első visszatérési kísérlete:
  1. királypuccs
  • az antant-országok jegyzékben tiltakoztak a Habsburg-restauráció ellen
  • a történelmi MO. visszaállítására tett kísérletnek tekintették
  • ez a trianoni béke megszegése lett volna
  • a kisantant országai is tiltakoztak
 • Period: to

  Bethlen István miniszterelnöksége

  • liberális-konzervatív, református, erdélyi arisztokrata
  • a Tanácsköztársaság idején Telekivel együtt az ABC vezetője volt Bécsben
  • a Horthy-korszak legnagyobb formátumú politikusa