آثار سعدی

Timeline created by Pegah2020
 • -656 BCE

  گلستان

  شاهکار نویسندگی و بلاغت فارسی است که سعدی آن را در سال 656 به تحریر درآورده است .این کتاب به نثر آهنگین و آمیخته با نظم و در هشت فصل (اصطلاحاً
  هشت باب) نوشته شده است
  سعدی در گلستان، با اجتناب از پرداختن به تاریخ نگاری و تذکره نویسی، صرفاً به بیان امور مربوط به زندگی و منش اشخاص می پردازد. گلستان را می توان گزارش سعدی از جامعه زمان خود پنداشت، که در آن اوضاع فرهنگی و اجتماعی مردم به صورت واقعی به تصویر کشیده شده است. 
 • -655 BCE

  بوستان

  بوستان از آثار منظوم سعدی و یکی از شاهکارهای ادب فارسی به‌شمار می‌آید. این کتاب در نسخه‌های قدیمی سعدی‌نامه نامیده می‌شد، اما بعدها به بوستان شهرت یافت. بوستان به نظم (شعر) نوشته شده و مشتمل بر حدود چهار هزار بیت شعر است. قالب شعری آن مثنوی است و همانند شاهنامه فردوسی در بحر متقارب سروده شده‌است. بوستان، کتابی اخلاقی و آموزشی است و سعدی آرمان‌شهر مطلوب خود را در آن به تصویر کشیده‌است.‌ چنان‌که سعدی خود اشاره کرده‌است، نگارش آن را در ۶۵۵ هجری به پایان برده و به ابوبکر بن سعد زنگی تقدیم کرده‌است.
 • -53 BCE

  غزلیات

  مجموعه شعرهایی است که سعدی در قالب غزل سروده و دارای هفتصد غزل است که سعدی در سرایش غزلیات به زبان سنایی و انوری توجه داشته است. این اثر شامل چهار بخش است: طیبات، بدایع، خواتیم و غزلیات قدیم. طیبات و بدایع ازنظر هنری نسبت به دوکتاب دیگر برتری دارد. سعدی علاوه بر غزل های عاشقانه غزل های عارفانه و غزل های پندآموز نیز سروده است.