პროექტი საბავშვო მწერალი

Timeline created by katteee
 • პროექტის გაცნობა

  პროექტის გაცნობა
  მოსწავლეებს ვაცნობ პროექტის შინაარსს და მნიშვნელობას.
 • პროექტის დაგეგმვა , მოსწავლეების დაჯგუფება,დროში გაწერა

   პროექტის დაგეგმვა , მოსწავლეების დაჯგუფება,დროში გაწერა
  მოსწავლეებს ვანაწილებ ჯგუფებში მათთვის სასურველი ნაწარმოებების მიხედვით
 • კვლევა

  კვლევა
  მოსწავლეები ეცნობიან მწერლის ბიოგრაფიას და კითხულობენ მათივე არჩეულ ნაწარმოებს
 • პრეზენტაცია

  პრეზენტაცია
  მოსწავლეები აკეთებენ წაკითხული წიგნების პრეზენტაციას
 • პროდუქტის შექმნა

  პროდუქტის შექმნა
  მოსწავლეები ჯგუფებში აკეთებენ საინფორმაციო პოსტერებს მწერლის და მისი ნაწარმოების შესახებ