Η ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1945 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Timeline created by LIMNES66
 • ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 1945

  ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 1945
  Αεροφωτογραφίες του έτους 1945. Παρουσιάζουν κλίμακα 1:42000 (1cm=420m) λόγω της φωτοληψίας από μεγάλο ύψος και χαμηλή ευκρίνεια. Διατίθενται από την ΓΥΣ και καλύπτουν όλη τη χώρα.
  - Η αεροφωτογράφιση στην Ελλάδα ξεκίνησε το έτος 1937 με την κάλυψη του λεκανοπεδίου της Αττικής και συνεχίστηκε το 1938 & 1939 με τη μερική κάλυψη της Ελλάδας. Από το έτος 1945 έως σήμερα υπάρχει πλήρης αεροφωτογραφική κάλυψη της χώρας ανά δεκαετία περίπου.
 • ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 1952, 1959

  ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 1952, 1959
  Αεροφωτογραφίες των ετών 1952, 1959. Παρουσιάζουν πολύ μεγάλη ευκρίνεια και μικρή κλίμακα 1:6000 - 1:8000. Διατίθενται από την ΕΚΧΑ ΑΕ, δεν καλύπτουν όλη τη χώρα.
  - Οι αεροφωτογραφίες διατίθενται σε ζεύγη και σε μεγέθυνση από την Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, από την εταιρία ΕΚΧΑ Α.Ε. (Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση ΑΕ) και από την Τοπογραφική Υπηρεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
  Στην πλειοψηφία τους είναι ασπρόμαυρες εκτός από συγκεκριμένες χρονιές και για περιορισμένες περιοχές.
 • ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 1960

  ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 1960
  Οι αεροφωτογραφίες του έτους 1960 είναι σε κλίμακα 1:30000 ή 1:15000 και παρουσιάζουν καλή ευκρίνεια. Διατίθενται από την ΓΥΣ και καλύπτουν όλη τη χώρα.
  - Ανάλογα με το έτος λήψης των αεροφωτογραφιών και την υπηρεσία που τις παρέχει, διαφέρει η κλίμακα και η ποιότητά τους (ευκρίνεια). Επίσης τα τελευταία χρόνια διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο η δορυφορική θέαση όλης της υφηλίου στην ιστοσελίδα του “GOOGLE EARTH”, όπως και δορυφορικές εικόνες από διάφορες εταιρίες.
 • ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΤΩΝ 1972-74-76

  ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΤΩΝ 1972-74-76
  1972,1974,1976 Είναι αεροφωτογραφίες κλίμακας 1:20000-1:40000 και παρουσιάζουν σχετικά καλή ευκρίνεια. Διατίθενται από την ΓΥΣ (1972) καλύπτουν όλη τη χώρα και από την ΕΚΧΑ ΑΕ (1974-1976), δεν καλύπτουν όλη τη χώρα.
 • ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΤΩΝ 1983-85-86

  ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΤΩΝ 1983-85-86
  1983-1985-1986 Αεροφωτογραφίες με πολύ μεγάλη ευκρίνεια και μικρή κλίμακα 1:6000 - 1:8000. Διατίθενται από την ΕΚΧΑ ΑΕ, δεν καλύπτουν όλη τη χώρα. 1988 Αεροφωτογραφίες σε κλίμακα 1:30000. Παρουσιάζουν καλή ευκρίνεια, διατίθενται από την ΓΥΣ και καλύπτουν όλη τη χώρα.
 • ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΤΩΝ 1992,1998

  ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΤΩΝ 1992,1998
  1992 Αεροφωτογραφίες με μέτρια ευκρίνεια και κλίμακα 1:20000 . Διατίθενται από την Τοπογραφική Υπηρεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και καλύπτουν όλη τη χώρα.
  1998 Αεροφωτογραφίες είναι σε κλίμακα 1:15000 και παρουσιάζουν καλή ευκρίνεια. Διατίθενται από την ΓΥΣ και καλύπτουν όλη τη χώρα.
 • ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΤΩΝ 2000, 2007

  ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΤΩΝ 2000, 2007
  2000 Αεροφωτογραφίες με χαμηλή ευκρίνεια και κλίμακα 1:40000. Διατίθενται από την Τοπογραφική Υπηρεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και καλύπτουν όλη τη χώρα
  2007 Αεροφωτογραφίες με καλή ευκρίνεια αλλά σε μεγάλη κλίμακα 1:40000. Διατίθενται από την ΓΥΣ και καλύπτουν όλη τη χώρα.
 • ΕΓΧΡΩΜΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ ΤΟ 'GOOGLE EARTH'

  ΕΓΧΡΩΜΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ ΤΟ 'GOOGLE EARTH'
  Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν δορυφορικές εικόνες έγχρωμες και ασπρόμαυρες με πολύ υψηλή ανάλυση και αρκετά υψηλό κόστος (ανάλυση έως 0,5 μ.).
  - Οι αεροφωτογραφίες χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό και την απόδειξη ύπαρξης κατά το παρελθόν, για συγκεκριμένη χρονολογία, δρόμων, κτισμάτων, αγροτεμαχίων κ.α. Επίσης μπορεί να ερευνηθεί η αλλαγή της μορφής μιας συγκεκριμένης έκτασης και της γεωμορφολογίας του εδάφους διαχρονικά, μέσα από τη μέθοδο της στερεοσκοπικής παρατήρησης, τη φωτοερμηνεια.