Ιστορία της γραφής

Timeline created by nikkavvad
In History
 • 3,300 BCE

  σφηνοειδής γραφή

  σφηνοειδής γραφή
  Η γραφή των Σουμερίων (Μεσοποταμία).
 • 3,000 BCE

  ιερογλυφική γραφή

  ιερογλυφική γραφή
  Η πρώτη γραφή της Αιγύπτου.
 • 1,700 BCE

  γραμμική Α΄

  γραμμική Α΄
  Η συλλαβική γραφή των Μινωιτών.
  Κάθε σύμβολο και μια συλλαβή.
 • 1,450 BCE

  γραμμική Β΄

  γραμμική Β΄
  Η συλλαβική γραφή των Μυκηναίων, των πρώτων Ελλήνων
 • 1,200 BCE

  κινέζικη γραφή

  κινέζικη γραφή
  Τα ιδεογράμματα των Κινέζων.
 • 1,000 BCE

  φοινικικό αλφάβητο

  φοινικικό αλφάβητο
  Οι Φοίνικες χρησιμοποιούν ένα σύμβολο για τον ήχο ενός συμφώνου. Δεν καταγράφουν τα φωνήεντα.
 • -740 BCE

  ελληνικό αλφάβητο

  ελληνικό αλφάβητο
  Οι Έλληνες δημιουργούν το πρώτο κανονικό αλφάβητο. Κάθε σύμβολο αντιπροσωπεύει έναν ήχο.