Ιστορία της ατομικής θεωρίας

Timeline created by Alexandrostoki
 • Period:
  -460 BCE
  to
  -270 BCE

  Φιλοσοφικός ατομισμός

  Η ιδέα ότι η ύλη αποτελείται από διακριτές μονάδες είναι μια πολύ παλιά ιδέα. Η λέξη "άτομο" (στερητικό α και τομή) που σημαίνει "που δεν μπορεί να κοπεί", επινοήθηκε από τους προσωκρατικούς Έλληνες φιλόσοφους Λεύκιππο και τον μαθητή του Δημόκριτο. Ο Δημόκριτος δίδαξε ότι είναι απειρία σε αριθμό άκτιστα και αιώνια και ότι οι ιδιότητες ενός αντικειμένου προκύπτουν από το είδος των ατόμων που το συνθέτουν. Ο ατομισμός του Δημόκριτου εξευγενίστηκε αργοτερα από τον Ρωμαίο ποιητή Λουκρήτιο.
 • John Dalton

  John Dalton
  Συμφώνησε ότι όλη η ύλη αποτελείτε από άτομα, τα οποία πίστευε ότι ήταν άφθαρτα. Δήλωσε επίσης ότι οι ενώσεις δημιουργούνται συνδυάζοντας δύο άτομα και ότι όλα τα άτομα των δεδομένων στοιχείων είναι πανομοιότυπα στη μάζα και τις ιδιότητές τους.
  Το άτομo του Dalton ήταν μια στερεή σφαίρα και αργότερα απορρίφθηκε με την ανάληψη των υποατομικών σωματιδίων.
 • Solid Sphere model

  Solid Sphere model
 • Joseph John Thompson

  Joseph John Thompson
  Απέδειξε ότι το άτομο αποτελείται από μικρότερα σωματίδια με την ανακαλύψει των ηλεκτρονίων . Πειραματίστηκε δοκιμάζοντας και μελετώντας τη φύση της ηλεκτρικής εκφόρτισης.
  Δημιούργησε το plum pudding model στο οποίο τα ηλεκτρόνια περιέχονταν μέσα σε ένα θετικά φορτισμένο σύννεφο που είχε σφαιρικό σχήμα. Το άτομο του δεν είχε πυρήνα και δεν έδινε σε κάποια φαινόμενα τα οποία παρατηρήθηκαν σε αργότερα περάματα
 • Plum pudding model

  Plum pudding model
 • Robert Milikan

  Robert Milikan
  Χρησιμοποίησε το πείραμα πτώσης λαδιού για τον προσδιορισμό της φόρτισης ενός μόνο ηλεκτρονίου.
 • Ernest Rutherford

  Ernest Rutherford
  Ανακάλυψε το πρωτόνιο στις αρχές του 1900. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η έρευνά του είχε ως αποτέλεσμα μια πυρηνική αντίδραση που οδήγησε στον πρώτο «διαχωρισμό» του ατόμου, όπου ανακάλυψε τα πρωτόνια. Έριξε θετικά φορτισμένα σωματίδια άλφα σε ένα λεπτό φύλλο χρυσού. Τα περισσότερα πέρασαν από μέσα με λίγη εκτροπή. αλλά μερικά παρεκτράπηκαν σε μεγάλο βαθμό. Αυτό ήταν δυνατό μόνο εάν το άτομο ήταν κυρίως κενό με το θετικό φορτίο συγκεντρωμένο στο κέντρο: τον πυρήνα(Τhe Νuclear model).
 • The Nuclear model

  The Nuclear model
 • Neils Bohr

  Neils Bohr
  O Bohr τροποποίησε το μοντέλο του Rutherford δηλώνοντας ότι τα ηλεκτρόνια κινούνται σε καθορισμένες κυκλικές τροχιές γύρω από τον πυρήνα που ονομάζονται στιβάδες. Εξήγησε ότι οι εξωτερικές στιβάδες σε ένα άτομο μπορούν να συγκρατούν περισσότερα ηλεκτρόνια από τις εσωτερικές στιβάδες. Γνωρίζοντας την ποσότητα ηλεκτρονίων στην εξωτερική τροχιά, μπορεί κανείς να προσδιορίσει τις χημικές ιδιότητες των ατόμων.(The planitary model)
 • Planetary model

  Planetary model
 • Erwin Schrodinger

  Erwin Schrodinger
  Ο Shrodinger δήλωσε ότι τα ηλεκτρόνια δεν κινούνται σε καθορισμένες διαδρομές γύρω από τον πυρήνα, αλλά σε κύματα. Είναι αδύνατο να γνωρίζουμε την ακριβή θέση του ηλεκτρονίου. Αντ 'αυτού, έχουμε «σύννεφα πιθανότητας» που ονομάζονται τροχιακά, στα οποία είναι πιο πιθανό να βρούμε ένα ηλεκτρόνιο
 • Quantum Model

  Quantum Model
 • James Chadwick

  James Chadwick
  Δουλεύοντας με τον Rutherford ανακάλυψε ότι ο πυρήνας περιείχε ένα ακόμα σωματίδιο το οποίο δεν είχε ηλεκτρικό φορτιό, Το νετρόνιο.