ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Timeline created by facebooker_683421308761881
 • 1500

  Το Φεουδαρχικό σύστημα

  Το Φεουδαρχικό σύστημα
 • Το καπιταλιστικό σύστημα

  Το καπιταλιστικό σύστημα
 • Το δουλοκτητικό σύστημα

  Το δουλοκτητικό σύστημα