Eix cronològic de la literatura catalana dels segles XXIII - XV en l'àmbit de les terres de llengua catalana

Timeline created by miquels86
 • Apr 11, 1200

  "Homilies d'Organyà"

  Sermons en prosa escrits directament en català
 • Apr 11, 1212

  Mor Guillem de Cabestany

  Va practicar el trobar lèu i va conrear la poesia amorosa.
 • Apr 11, 1213

  Mor el trobador Huguet de Mataplana

 • Apr 11, 1232

  Naixement de Ramon Llull

  Personatge excepcional que comença a utilitzar el català com a llengua literària i llengua formal. Produeix obres en llatí, català, occità i algunes en hebreu.
 • Apr 11, 1235

  Neix Arnau de Vilanova

  Entre 1235-1240
  Va ser alquimista, astròleg, teòleg i metge valencià. Va escriure: "Medicinalium introductionum speculum".
 • Apr 11, 1252

  Mor Ramon de Besalú

  Autor de: "Los rasós de trobar". Primer tractat gramatical i preceptiu escrit en qualsevol llengua romànica.
 • Apr 11, 1252

  Neix Anselm Turmeda

  Duplicitat en la seva obra literària.
 • Apr 11, 1260

  es fa la recopilació de la "Llegenda Aurea"

  Feta per Iacopo de Varasse, feta al Rosselló i amb trets dialectals.
 • Apr 11, 1273

  Llibre de Contemplació en Déu, de Ramón Llull

 • Apr 11, 1274

  Jaume I acaba el "Llibre dels fets"

  Primera de les quatre grans cròniques medievals catalanes. D'estil autobiogràfic, s'hi narren la vida i gestes més importants del monarca.
 • Apr 11, 1274

  "Llibre de gentil e dels dos savis", de Ramon Llull

 • Apr 11, 1276

  "Romanç d'Evast e Blanquerna", de Ramon Llull

  1276/83 inclou el "Llibre d'Amic e Amat" i "Art de Contemplació"
 • Apr 11, 1280

  Apareix per primer cop documentat el trobador Pere Salvatge

 • Apr 11, 1287

  "Llibre de les meravelles", de Ramon Llull

  inclou en ell: "Llibre de les bèsties"
 • Apr 11, 1288

  Crònica de Bernat Desclot

  Coneguda també com a "Llibre del rei En Pere d'Aragó e dels seus antecessors passats". Bernat Desclot fa de narrador i Pere II, el Gran, esdevé protagonista principal.
 • Apr 11, 1290

  Mor Cerverí de Girona, pseudònim de Guillem de Cervera

  Autor d'obres de tots els gèneres amb caràcter moralitzador.
 • Apr 11, 1295

  "Arbre de la ciència", de Ramon Llull

  1295/96
 • Apr 11, 1300

  Mor Jofre de Foixà

  Trobador, autor de "Regles de trobar".
 • Apr 11, 1308

  "Ars brevis", de Ramon Llull

 • Apr 11, 1311

  "Vida Coetània", de Ramon Llull

 • Apr 11, 1315

  Mor Ramon Llull

 • Apr 11, 1323

  Es crea l'Escola Poètica de Tolosa

 • Apr 11, 1323

  S'institueixen els "Jocs Florals"

  Certàmens literaris que promocionen la llengua.
 • Apr 11, 1323

  "Presoner", de Jordi de Sant Jordi

  De gran bellesa lírica i autobiogràfic.
 • Apr 11, 1328

  Crònica de Ramon Muntaner

  Va escriure una part de la història de Catalunya, des del naixement de Jaume I, el Conqueridor, fins a la coronació del rei Alfons III el Beningne.
 • Apr 11, 1333

  Neixen els germans Pere i Jaume March

  autors de poemes narratius
 • Apr 11, 1343

  Neix Bernat Metge

  És un dels millors prosistes i l'introductor de l'estil renaixentista en la literatura catalana.
  Va ser un gran traductor.
  Fou súbdit de Joan I.
 • Apr 11, 1352

  Neix Antoni Canals

  Autor de caràcter humanista.
  Gran traductor
 • Apr 11, 1352

  Neix Anselm Turmeda

  curiosa duplicitat a la seva obra literària
 • Apr 11, 1371

  Neix l'escriptor Bernat Serradell

  71/80
 • Apr 11, 1375

  Neix el poeta Andreu Febrer

  D'actitud trobadoresca i amb un català impregnat de formes provençals.
  Va traduir la "Divina Comèdia" de Dante Alighieri
 • Apr 11, 1381

  "Llibre de la Fortuna i Prudència", de Bernat Metge

  Poema al·legòric
 • Apr 11, 1385

  "Crònica de Pere el Cerimoniós"

  Abasta el regnat d'Alfons III, el Benigne, el seu pare, i la major part del seu. S'hi reflecteix la crisi dels valors medievals.
 • Apr 11, 1393

  Fundació del consistori de la Gaia Ciència de Barcelona, per Joan I,

  a imitació de l'escola poètica de Tolosa
 • Apr 11, 1397

  Neix Ausias March

  Abandona l'escriure en occità, ni tan sols alguna marca de provençalismes i escriu en català.
  Escriu unes 128 poesies de diferent temàtica:
  - Plena de seny.
  - Cants de mort
  - Cant Espiritual
 • Apr 11, 1399

  "Lo somni", de Bernat Metge

  És la seva obra mestra. Explica des de la presó com Joan I se l'hi apareix estant al purgatori. Aquesta obra li permet de recuperar el seu antic prestigi.
 • Apr 11, 1417

  "La disputa de l'ase", d'Anselm Turmeda

  De caràcter anticlerical.
 • Apr 11, 1419

  "Testament d'En Serrandell", obra en vers de Bernat Serrandel

  De contingut humorístic, reflecteix els costums burgesos.
 • Apr 11, 1420

  Neix el poeta Pere de Torroella

  Va escriure poemes amb una forta empremta italiana.
 • Apr 11, 1423

  "Presoner", de Jordi de Sant Jordi

  De gran bellesa lírica i autobiogràfic.
 • Apr 11, 1424

  Mor Jordi de Sant Jordi

  "Estramps", "Crida a les dones" i "Lo Conviador"
 • Apr 11, 1431

  Mor Felip de Malla

  Teòleg, orador i literat. Obra més important és "Lo pecador remut", amb tota una teoria d'abstraccions i de metàfores.
 • Apr 11, 1433

  Neix Roís de Corella

  a Gandia. Les seves obres es distribueixen en dos grups; religioses (poesies marianes) i les obres profanes ("La tragèdia de Caldesa") també té obres mitològiques i de circumstància com el "Triunfo de les dones".
 • Apr 11, 1435

  "Curial e Güelfa", anònima

  1435 / 62 Novel·la que reflecteix la crisi de la cavalleria.
  Ha substituït els ideals més nobles per uns interessos més pragmàtics.
 • Apr 11, 1459

  Mor Ausias MArch

 • Apr 11, 1460

  S'escriu "Tiranr lo Blanc", Joanot Martorell

 • Apr 11, 1460

  "L'Espill", de Jaume Roig

  És una obra en vers narratiu en contra de les dones, que són considerades totes vils menys la mare de Déu i la seva mare.
 • Apr 11, 1478

  Mor Jaume Roig

 • Apr 11, 1490

  Es publica "Tirant lo Blanc", de Joanot Martorell

 • Apr 11, 1497

  Mor Jaume Roís de Corella