პროექტი -"ოქროს კვეთა"

Timeline created by lali bidzinashvili
  • პროექტის გაცნობა

    მოსწავლეებთან გასაუბრება, ჯგუფებად დაყოფა, თემების განაწილება, ჯგუფებში როლების გადანაწილება
  • შუალედური შეხვედრა

  • პროექტის დასრულება

  • Period: to

    პროექტის გაცნობა