1814-1905 gjermund

Timeline created by zinzion
In History
 • 17 mai /grunnloven

  da var grunneloven frerdig skreved
 • Søren Jaabæk

  bondeleedren jaabæk fikk til navnet neibæk i stortinget fordi han stemte nei til alt som kunne øke statens utgifter
 • Johan Sverdrup

  sverdrup blir regnet som grunnlegger av parlamentarismen i norge
 • veto

  veto betyr jeg forbyr. veto er retten til å si nei til noe stortinget
  bestemmer Retten til å stanse alle beslutninger kaller vi absolutt veto
 • marcus Thrane

  da thran slapp ut fra fengselet emigrerte han til USA.
  der stiftet han familie og fortsatte sitt arbeid for arbeidernes rettigheter.
 • Henrik ibsen

  ble berømte langt utenfor norgens grenser.Dette nørte opp under en voksende norske nasjonalføleelse
 • flere lære å leste

  i 1860 kom en ny skolelov. Den sa at skolen skulle være i en egen bygning. Det ble bygd små skolehus over hele landet.
 • De første politiske partinene

  De første politiske partinene var venste,høyre og Den norske arbeiderparti ble danet på 1880 tallet
 • jurysaken

  bøndene ville at vanlige folk skulle få større makt. de ville ha vanlige folk til å sitte i juryen i straffesaker,regjeringen var mot dette krave . Den mente at det å dømme var en jobb for eksperter .jurysaken var det uenighet om lenge .Først i 1887 fikk vanlige folk plass i juryen
 • christian michelsen

  christian michelsen var den nye statsminister i norge . Regjeringen hans var mot unionen men sverige
 • Period: to

  1814-1905