descubriment de la cèl·lula

Timeline created by txelldome
 • -262 BCE

  edat antiga

  edat antiga
 • R. Hooke

  R. Hooke
  Ell va anomenar <cèl·lules> els buits que va observar en làmines de suru.
 • A. Van Leeuwenhoek

  A. Van Leeuwenhoek
  Va ser el primer en inventar un microscopi senzill per observar microorganismes.
 • R. Brown

  R. Brown
  Va ser qui va descubrir el nucli de les cèl·lules tot obserbant cèl·lules vegetals.
 • J. E. Purkinje

  J. E. Purkinje
  Ell va decidir anomenar <protoplasme> al fluid cèl·lular, el que avui en dia coneixem com a citoplasme
 • M. Scheleiden/ T. Schwann

  M. Scheleiden/ T. Schwann
  M. Scheleiden
  Va concloure que tots els teixits vegetals estaven formats per cèl·lules. T.Schwann
  Va proposar que la cèl·lula és l'unitat funcional dels éssers vius.
 • R. Virchow

  R. Virchow
  Ell va ser qui va polstular la frase <tota cèl·lula procedeix d'una altre cèl·lula>
 • S. Ramón y Cajal

  S. Ramón y Cajal
  va ser qui va descobrir el caràcter cel·lular i individualitzat de les neurones.
 • L. Margulis

  L. Margulis
  Va postular com es va originar les cèl·lules eucariotes